Playformance logo 2 - internet

Vanliga frågor

kiropraktor, sjukgymnast/Fysioterapeut eller naprapat?

Det är lätt att bli förvirrad när det kommer till vem man ska vända sig till med sina besvär. Den största skillnaden mellan de olika vårdgrupperna ligger typiskt i grundutbildningen. För de flesta utlandsutbildade kiropraktorer innebär grundutbildningen 5-6 år samt ett år allmäntjänstgöring.

Vi som jobbar på Playformance har en 5-årig universitetsutbildning från Syddansk Universitet i Danmark, samt ett års allmäntjänstgörning i Ystad varav 3 månader på på Ystads Lasarett. 

Sjukgymnaster/fysioterapeuter och naparapater har en kortare grundutbildning än kiropraktorer, men det finns, som i allt annat, terapeuter med varierande kvalitet inom alla de olika vårdgrupperna. 

Kiropraktorer, sjukgymnaster/fysioterapeuter och naprapater har alla en skyddad yrkestitel, och man är som legitimerad skyldig att följa samma lagar och regelverk som exempelvis läkare.  
 

Behöver man undersökas av läkare innan besöket?

Kiropraktorer har genom sin utbildning fått tillräcklig kunskap att göra en bedömning huruvida det är lämpligt att patienten behandlas, utan en föregående undersökning av läkare. Om du önskar kan vi ändå orientera din vårdcentral om att du har startat ett behandlingsförlopp hos oss, och vid misstanke om ett tillstånd som måste utredas vidare hjälper vi dig såklart med vem du ska vända dig till. 
 

Klickljudet, vad är det?

När man gör en snabb ledmobilisering uppstår ofta ett klickljud. Detta sker då ledytorna separeras tillfälligt, och en tryckförändring sker i leden.

REFERENS:
Kawchuk, GN. et al. PLoS ONE, 2015.
 

är det farligt att bli behandlad av kiropraktor?

Många interventioner inom hälso-och sjukvården medför risker för patienter i form av biverkningar och komplikationer. Behandling hos kiropraktor utgör inget undantag. Enligt 3 kap. 1 § punkten 6 patientlagen (2014:821) framgår att patienten ska få information om väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Informationsskyldigheten kan inte anses omfatta alla tänkbara risker och komplikationer som ett ingrepp kan leda till, exempelvis mycket sällsynta komplikationer. Om däremot en biverkan av en behandling är förhållandevis ovanlig men mycket allvarlig bör patienten informeras.

Milda eller moderata komplikationer och biverkningar är vanligt efter kiropraktisk behandling. Mellan 30% – 61% av patienter upplever detta i någon form. Det är svårt att bedöma vilka individer som är mer benägna att få biverkningar efter behandling och det är oklart om det föreligger någon skillnad mellan olika typer av behandlingstekniker. Allvarliga komplikationer och biverkningar kan vara ett resultat av en tidigare okänd underliggande sjukdom, därav utförs alltid en screening av avvikelser som kan vara tidiga symptom och tecken på sjukdom under ditt första besök, samt vid återbesök efter behov. Efter undersökningen kommer kiropraktorn kunna bedöma hurvida det är lämpligt att använda en viss typ av behandlingsteknik. Om inte, väljer vi naturligtvis att använda andra tekniker som kan tänkas hjälpa dig med ditt besvär.  

Om du inte önskar bli behandlad med en viss typ behandlingsteknik, säg till så anpassar vi såklart behandlingen efter det.
Det är alltid du som bestämmer över din kropp!

Milda eller moderata komplikationer och biverkningar
Det är normalt med milda eller moderata, övergående reaktioner som t.ex lokal ömhet, träningsvärk, stelhet, huvudvärk och trötthet efter behandling hos kiropraktor. Man kan också uppleva smärta utanför sökområdet. Påverkan är inte unik för behandling hos kiropraktor, den kan förekomma inom alla typer av manuell behandling såsom hos fysioterapeut/sjukgymnast, osteopat eller naprapat. 

Allvarliga komplikationer och biverkningar
Som vid all verksam behandling kan det uppstå biverkningar utöver vanliga behandlingsreaktioner, men risken för allvarliga komplikationer såsom neurologiska besvär är minimal.  

Det finns sällsynta fall som rapporterar om mer allvarliga biverkningar i tidssamband med ledmobilisering såsom viss typ av stroke. 
Det ses dock ingen association mellan att besöka kiropraktor och en ökad risk för stroke[3], det finns inte heller vetenskapliga belägg att risken skulle vara större att få en stroke vid besök hos en kiropraktor än vid besök hos läkare. Det tidssamband som finns mellan stroke uppkommen från någon av halsens blodkärl i samband med kiropraktorbesök eller besök hos den allmänna vården, beror istället sannolikt på att patienter med en begynnande eller pågående sådan stroke, ofta uppvisar symtom som huvudvärk och/eller nacksmärta och söker vård hos kiropraktor eller annan vårdgivare därav. 

Manipulationsbehandling tycks inte kunna påverka cirkulationen i halsens kärl och studier har visat att rörelserna som används under kiropraktisk behandling är för små för att skada halsens kärl. Även vid djurförsök på blodkärl liknande de hos människor, har det inte kunnat påvisats att kraften som genererats vid manipulationsbehandling är tillräckligt för att skada kärlen.

Tyvärr finns det inga bra testmetoder för att upptäcka en sedan innan pågående skada i halsens kärl. Om det redan föreligger en skada på halsens kärl finns det en ökad risk för tilltagande blödning vid alla typer av rörelser av nacken, vardagliga rörelser som att titta upp eller vrida huvudet kan vara utlösande. Detta kan även innefatta rörelser eller positioner vid yoga, idrott, tandläkarbesök, hårtvätt hos frisör, såväl som de som hos kiropraktor. Vid undersökning av nacksmärta hos kiropraktor eller annan primärvårdgivare är det vanligt att vårdgivaren ber patienten visa vilka rörelser som är skapar smärta. Om en skada på halsens kärl redan föreligger vid besöket kan dessa rörelser vara utlösande.

REFERENSER:
Austin N, DiFrancesco LM, Herzog. Microstructural damage in arterial tissue exposed to repeated tensile strains. J Manipulative Physiol Ther. 2010 Jan;33(1):14-9.
E Ernst. Adverse effects of spinal manipulation: a systematic review. J R Soc Med. 2007 Jul; 100(7): 330–338.
Carnes D, Mars TS, Mullinger B, Frouda R, Underwood M. Adverse events and manual therapy: A systematic review. Man Ther 2010 Aug; 15(7):355-363
Cassidy JD, Boyle E, Côté P, He Y, Hogg-Johnson S, Silver FL, Bondy.  Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Feb;15(4):176-83. 
Correia PN, Meyer IA, Eskandari A, Michel P. Beauty parlor stroke revisited: An 11-year single-center consecutive series. Int J Stroke. 2016 Apr;11(3):356-60. 
Chen TT, D’Aiuto F, Yeh YC, Lai MS, Chien KL, Tu YK. Risk of Myocardial Infarction and Ischemic Stroke after Dental Treatments. J Dent Res. 2019 Feb;98(2):157-163. 
Ephraim W Church,corresponding author1 Emily P Sieg, Omar Zalatimo, Namath S Hussain, Michael Glantz, and Robert E Harbaugh. Systematic Review and Meta-analysis of Chiropractic Care and Cervical Artery Dissection: No Evidence for Causation Monitoring. Cureus. 2016 Feb; 8(2): 498.2016 Feb; 8(2): e498. 
Herzog W, Tang C, Leonard T. Internal Carotid Artery Strains During High-Speed, Low-Amplitude Spinal Manipulations of the Neck. J Manipulative Physiol Ther. 2015 Nov-Dec;38(9):664-671. 
Hutting N, Verhagen AP, Vijverman V, Keesenberg MD, Dixon G, Scholten-Peeters GG. Diagnostic accuracy of premanipulative vertebrobasilar insufficiency tests: a systematic review. Man Ther. 2013 Jun;18(3):177-82
Holger Cramer, Carol Krucoff and Gustav Dobos. Adverse Events Associated with Yoga: A Systematic Review of Published Case Reports and Case Series. PLoS One. 2013; 8(10): e75515.
Saw AE, McIntosh AS, Kountouris A, Newman P, Gaida JE. Vertebral Artery Dissection in Sport: A Systematic Review. Sports Med. 2019 Apr;49(4):553-564.
Symons BP, Leonard T, Herzog W. Internal forces sustained by the vertebral artery during spinal manipulative therapy. J Manipulative Physiol Ther. 2002 Oct;25(8):504-10.

Gouveia, L.O. et al. Spine (Phila Pa 1976), 2009.
Carlesso, L.C. et al. Man Ther, 2010.
Hebert, J.J. et al. J Manipulative Physiol Ther, 2013.
Walker, B.F. et al. Spine (Phila Pa 1976), 2013.

HAR ni avtal med landstinget?

Vi är en privat fristående kiropraktorklinik, och har i nuläget inget avtal med landstinget. Av denna anledning finns ingen möjlighet för högkostnadsskydd.
 

vaD KOSTAR BEHANDLINGEN?

Se under Pris och öppettider för att hitta aktuella priser och öppettider. 
 

Hur många behandlingar behövs?

Det är ytterst individuellt hur många behandlingar som behövs, men generellt kan man säga att akuta smärtor oftast har ett kortare behandlingsförlopp jämfört med ihållande eller återkommande besvär.
 

KAN MAN BEHANDLA Äldre, BARN OCH GRAVIDA?

Ja, oavsett om man är ung eller gammal, har vissa sjukdomar eller ändrade förutsättningar (som exempelvis graviditet) kan man ha besvär från rörelseapparaten. Man anpassar behandlingen efter individen. 
 

HUR AVBOKAR JAG MIN TID?

Du avbokar din tid senaste 24 timmar innan genom att ringa under våra telefontider eller genom att skicka ett mail med namn och vilken tid du har bokad. Vid avbokning senare än 24 timmar, om du kommer för sent till din tid, eller om du uteblir uten att hör av dig debiteras fullt. 


Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss på info@playformance.se så återkommer vi så snabbt som möjligt.