Playformance logo 2 - internet

Om PLAYFORMANCE

Playformance är en privat kiropraktorklinik med stort fokus på att engagera patienten i sitt eget behandlingsförlopp. Det är alltid patientens förväntningar och önskemål som styr behandlingsförloppets utformning. 

Vi är medlemmar av Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR, där alla medlemmar är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsinstitution. Medlemmarna i LKR har en 5-6-årig grundutbildning, och tillgång till ett rikt internationellt smörgåsbord av vidareutbildningar och forskning. Alla LKR's kiropraktorer innehar patientförsäkring. Detta anser vi vara några av Dina garantier för god och säker vård. 

Vi på kliniken är även medlemmar av Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, SFAIM, som är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner exempelvis över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention och rehabilitering.

VI som jobbar här

Legitimerad kiropraktor Birthe MÅRSTÖL ROSENBLAD

Birthe har en 5-årig mastergrad i klinisk biomekanik (kiropraktor) från Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Hon blev klar med utbildningen i 2012, och har sedan dess jobbat på kliniker i Ystad och Malmö. Efter avslutad assistenttjänstgöring legitimering i 2014, blev hon VD för Playformance AB. I januari 2015 öppnades kiropraktormottagningen i Bodygallerians lokaler i Tomelilla. 

För att hålla sig uppdaterad på senaste forskningen deltar Birthe kontinuerligt på kurser och vidareutbildningar med fokus på smärthantering, muskuloskeletal hälsa och rehabilitering. Hon brinner för att involvera patienten i eget behandlingsforlopp, och erbjuder utöver manuell behandling även rådgivning, och individanpassad  övningsterapi och träning.

Leg. kiropraktor Birthe Mårstöl Rosenblad

Leg. kiropraktor Birthe Mårstöl Rosenblad

Legitimerad kiropraktor Johan Rosenblad

Johan har en 5-årig mastergrad i klinisk biomekanik (kiropraktor) från Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Han blev klar med utbildningen i 2012, och har sedan dess jobbat i Ystad fram till han började i Tomelilla på kliniken hösten 2015. Han går kontinuerligt på vidareutbildning för att hålla sig uppdaterad på den senaste forskningen inom det muskuloskeletala området. Även kurser inom träning och behandlingsteknik står ofta på agendan.

Johan arbetar mycket utifrån patientens funktion. Utöver manuell behandling lägger han stor del av tiden på rådgivning, individanpassad övningsterapi och träning. 

Leg. kiropraktor Johan Rosenblad

Leg. kiropraktor Johan Rosenblad

MEDICINSK MASSAGETERAPEUT PETER WEICHEL

Peter är uppvuxen i Danmark men bor numera i Tomelilla. Han är utbildad till medicinsk massageterapeut vid Blindinstitutet i Köpenhamn (har en grav synnedsättning) och blev klar 2007.

Han har varit aktiv som elitidrottare inom Goalball i 20 år och där skapades hans intresse för kropp och hälsa. Som elitidrottare har Peter själv varit i behov av behandlingar pga. skador och spänningar, vilket ger en djupare förståelse för kundernas behov.
 
Behandlar muskelspänningar, värk och stress. 

RECEPTIONIST GUNNEL ISAKSSON

Gunnel möter du i receptionen och det är även hon som svarar om du ringer eller skickar e-post.