Playformance logo 2 - internet

Om PLAYFORMANCE

Playformance är en privatklinik med kiropraktor och massör samt terapeut med naprapatexamen. Vi har stort fokus på att engagera patienten i eget behandlingsförlopp. Det är alltid patientens förväntningar och önskemål som styr behandlingsförloppets utformning. 

Kiropraktorerna är medlemmar av Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR. Medlemmarna i LKR har en 5-6-årig grundutbildning och tillgång till ett rikt internationellt smörgåsbord av vidareutbildningar och forskning. Alla LKR's kiropraktorer innehar patientförsäkring. Detta anser vi vara några av Dina garantier för god och säker vård. 

Kiropraktorerna på kliniken är även medlemmar av Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, SFAIM, som är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner exempelvis över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention och rehabilitering.

VI som jobbar här

Legitimerad kiropraktor Birthe MÅRSTÖL ROSENBLAD

Birthe har en 5-årig mastergrad i klinisk biomekanik (kiropraktor) från Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Hon blev klar med utbildningen i 2012, och har sedan dess jobbat på kliniker i Ystad och Malmö. Efter avslutad assistenttjänstgöring och legitimering i 2014, blev hon VD för Playformance AB. I januari 2015 öppnades kiropraktormottagningen i Bodygallerians lokaler i Tomelilla. 

För att hålla sig uppdaterad på senaste forskningen deltar Birthe kontinuerligt på kurser och vidareutbildningar med fokus på smärthantering, muskuloskeletal hälsa och rehabilitering. Hon brinner för att involvera patienten i eget behandlingsforlopp, och erbjuder utöver manuell behandling även rådgivning, och individanpassad  övningsterapi och träning.

Leg. kiropraktor Birthe Mårstöl Rosenblad

Legitimerad kiropraktor Birthe Mårstöl Rosenblad

Legitimerad kiropraktor Johan Rosenblad

Johan har en 5-årig mastergrad i klinisk biomekanik (kiropraktor) från Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Han blev klar med utbildningen i 2012, och har sedan dess jobbat i Ystad fram till han började i Tomelilla på kliniken hösten 2015. Han går kontinuerligt på vidareutbildning för att hålla sig uppdaterad på den senaste forskningen inom det muskuloskeletala området. Även kurser inom träning och behandlingsteknik står ofta på agendan.

Johan arbetar mycket utifrån patientens funktion. Utöver manuell behandling lägger han stor del av tiden på rådgivning, individanpassad övningsterapi och träning. 

Leg. kiropraktor Johan Rosenblad

Legitimerad kiropraktor Johan Rosenblad

MEDICINSK MASSAGETERAPEUT PETER WEICHEL

Peter är uppvuxen i Danmark men bor numera i Tomelilla. Han är utbildad till medicinsk massageterapeut vid Blindinstitutet i Köpenhamn (har en grav synnedsättning) och blev klar 2007.

Han har varit aktiv som elitidrottare inom Goalball i 20 år och där skapades hans intresse för kropp och hälsa. Som elitidrottare har Peter själv varit i behov av behandlingar pga. skador och spänningar, vilket ger en djupare förståelse för kundernas behov.
 
Behandlar muskelspänningar, värk och stress. 

Medicinsk massageterapeut Peter Weichel

Terapeut sara Liljenborg

Sara fick sin naprapatexamen januari 2021 efter att hon genomgått en 4-årig yrkesutbildning från Naprapathögskolan i Stockholm. Efter utbildningen krävs 1 års praktisk tjänstgörning hos legitimerad naprapat och offentlig hälso- och sjukvård innan hon kan ansöka om sin legitimation som naprapat från Socialstyrelsen. Sara gör sin legitimationstjänstgöring hos Österlen Naprapaterna i Simrishamn. 

Precis som kiropraktorerna gör Sara undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet.

RECEPTIONIST Anna Svensson

Anna möter du i receptionen och det är även hon som svarar om du ringer eller skickar e-post.