Playformance logo 2 - internet

kiropraktor - ÅTERBESÖk

Ett återbesök tar mellan 5-15 minuter och består primärt av behandlingen, men kan även innehålla övningar eller tips och råd för att förebygga återfall. Vid nytillkomna besvär kan det bli aktuellt att upprepa delar av eller hela undersökningen som utförs vid nybesöket.