Playformance logo 2 - internet

FRISKVÅRDSBESÖK

Ett friskvårdsbesök tar ungefär 15 minuter. Denna tjänst är till för dig som är smärtfri och som önskar rådgivning kring motion och hälsofrämjande fysisk aktivitet. En förutsättning är att du redan har varit hos oss på ett nybesök under de senaste två åren - detta är viktigt för att vi ska få en mer djuptgående historia på dig och din hälsa.
Viktiga inslag under friskvårdsbesöket är rörelseanalys och specifik träningsvägledning för funktionsoptimering på hemmaplan. Manuell behandling kan förekomma. 

Denna tjänst är momsbelagd, men kan täckas av friskvårdsbidraget.