Playformance logo 2 - internet

kiropraktor - NYBESÖK

Ett nybesök tar normalt mellan 20-40 minuter och är uppdelat i olika sektioner beroende på besvärets karaktär och allvarlighetsgrad. Syftet med nybesöket är att komma närmare en orsak till dina besvär för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. 
 

PatienthistoriA

Denna första delen av konsultationen består av din historia om ditt besvär, samt en serie frågor från din kiropraktor. Frågorna fokuserar primärt på hur besväret har uppstått och hur det beter sig, men också tidigare sjukdomar och skador, eventuella sociala belastningar och arbetssituation. Detta för att kunna ta rätt beslut utifrån dina förutsättningar. Ta gärna med medicinlista och utlåtanden från undersökningar du har genomgått, exempelvis röntgen eller MR-undersökningar. 
 

UNDERSÖKNING

Under den andra delen av konsultationen görs en grundlig undersökning där man tittar på exempelvis rörelseomfång i individuella leder, och funktion vid gång, stående-, sittande-, liggande position osv. Visuella avvikelser som svullnad och rodnad läggs det också märke till. Därutöver kommer olika tester, av både ortopedisk- och neurologisk natur, att utföras baserat på vad man misstänker kan ligga till grund för dina besvär. En test kan dock aldrig stå ensam, så det är en samlad bedömning av hela undersökningen, tillsammans med din patienthistoria, som leder fram till en arbetsdiagnos. 

Som kiropraktor är man utbildad att bedöma hurvida det är lämpligt att behandla patienten, utan läkarbedömning innan. Ibland kan det vara nödvändigt att andra vårdgivare blir involverade, exempelvis läkare och fysioterapeut (sjukgymnast). I så fall hjälper vi dig naturligtvis med vem du ska vända dig till. 
 

BEHANDLING

Behandlingen är tvådelad; en passiv del och en aktiv del.

Den passiva delen utförs av kiropraktorn och består inte ovanligt av olika typer av ledmobilisering. Andra behandlingsformer under den passiva delen kan exempelvis vara triggerpunktsbehandling med eller utan nålar, tejpning, olika former av stretching och/eller terapeutvägledd aktivering av muskulatur. 

Den aktiva delen av behandlingen har du själv huvudansvaret för, och det kan exempelvis vara att genomföra hemövningar eller att försöka ändra ett beteende/en ovana. 
 

INFORMATION, RÅD OCH VÄGLEDNING

Under första besöket får du information om tillståndet, och vad du kan förvänta av det fortsatta förloppet. Här redogörs för vad man bör göra för att återhämtningen ska ske så snabbt som möjligt. Vi anser även att en viktig del av kiropraktorns arbete är att hjälpa patienten hjälpa sig själv, exempelvis genom att uppmärksamma faktorer som potentiellt underhåller besvären. 

Tid för frågor finns alltid. 

kiropraktor - ÅTERBESÖk

Ett återbesök tar mellan 5-15 minuter och består primärt av behandlingen, men kan även innehålla övningar eller tips och råd för att förebygga återfall. Vid nytillkomna besvär kan det bli aktuellt att upprepa delar av eller hela undersökningen som utförs vid nybesöket. 

MEDICINSK MASSAGETERAPI

Nu kan du boka medicinsk massage alla vardagar hos Peter. Det finns antingen 30 minuter eller 50 minuter att välja på.

 

NYBESÖK - SARA

Ett nybesök tar normalt 30-40 minuter och består av en Individuell bedömning av hälsotillståndet, baserat på anamnes/intervju. Därefter utförs en evidensbaserad och riktad undersökning för att sedan behandla ditt besvär du söker för. Behandlingstekniker som utförs är justering av leder, mobilisering av leder, massage och stretch. Efter behandling går vi igenom individanpassade övningar som du själv kan göra för att optimera tillfrisknandet/underhålla att ditt besvär inte kommer tillbaka.

 

ÅTERBESÖk - SARA

Ett återbesök tar normalt 30-40 minuter och består av en kortare anamnes/intervju av din status från förgående besök, därefter vid behov utförs en kortare undersökning för att sedan lägga merparten av energin på behandling och individanpassade övningar av ditt besvär.